روز های زهر و زهری تر

شوهرم راضی نمیشد با خانواده م آشتی کنه.این شرایط واسه م خیلی سخت بود.تصمیم گرفتم برنامه مسافرت به مشهدبریزم و یه بهانه بشه واسه اینکه شوهرم آشتی کنه.از اونجایی که شوهرم دست خالی بود و هیچی پول نداشت من تمام پس اندازم گذاشتم واسه سفرمون.هرروز التماسش میکردم که بیا آشتی کن و اونم نمیومد.بهش گفتم اگه آشتی نکنی منم مسافرت نمیام.میگفت نیا.اصلا واسه ش مهم نبود من همه پس اندازم بوده.همه پولایی که با زحمت خودم بدست آورده بودم و همش با خون دل بود.خیلی راحت میگفت نمیریم.

یه روزم گفتم باشه بیا بریم کنسل کنیم.رفتیم آژانس هواپیمایی ولی نمیتونستم کنسل کنم چون پولام با زحمت بود.و چیزی تا سفرمون نمونده بود.منم از اونجا ولش کردم و همینجور پیاده رفتم اینقد رفتم تا رسیدم به یه باغ.شوهرمم هیچی نمیگفت فقط پشت سرم میومد.دیگه اعصابم خورد شده بود اصلا کوتاه نمیومد.دیدم رفتنم فایده نداره داشتم از تشنگی خفه میشدم اونم  اصلا واسه ش مهم نبود که بگه بیا برگردیم.تا نزدیکای کوه رفتم اونم میومد.تصمیم گرفتم که برگردم.

باهاش کلی حرف زدم به دست و پاش افتادم التماسش کردم خواهش کردم.به زور راضی شد که بیاد خداحافظی کنه.دیگه دلم حسابی شکسته بود از بس التماس و گریه کردم دیگه نا نداشتم با مرده ها هیچ فرقی نداشتم.از خودم بدم میاد.هم اینهمه خرج کرده بودم هم باید التماسش میکردم که بیا مسافرتمون بریم.

خلاصه اون شب اومد خونمون آشتی کرد.فکر کردم همه چی تموم شد دیگه اما وقتی که مادرشوهرم فهمیده بود که شوهرم با مامانم آشتی کرده کلی زورش اومد.انتظار داشته که مامانم به پای شوهرم بیفته و ازش معذرت خواهی کنه و ماشین خونه یه چیزی هم بهش بده.(زهی خیال باطل)

روز مسافرت هم رفتیم خونه مادرشوهرم که باهاشون خداحافظی کنیم اما اصلا محل نگذاشتن.مادرشوهرم اصلا از جاش هم بلند نشد.با اعصاب خوردی رفتم مسافرت.اونجا هم که بودیم حتی یه بارم بهم زنگ نزدن ولی من سوغاتی هم واسه شون خریدم آوردم.مادرشوهرم روز به روز بدتر میشد.وقتی که بحث عروسی میشد خواهر شوهرم میگفت عروسی اینا 10 سال دیگه.همش متلک میگفتن.خیلی دلم شکست.تحمل دیدنشون نداشتم.تا یه روز تو خونه شوهرم و خواهرش دعواشون شده بود و خواهر شوهرم کلی فحش به من داده بود شوهرم از اون روز با کل خونواده ش قهر کرده و به منم گفته اجازه نداری براشون زنگ بزنی.

البته از اون روز نه مادرشوهرم به من زنگ زده و نه خواهرشوهرم

/ 1 نظر / 2 بازدید