دوران کودکی بیتا

از وقتی خودمو شناختم فهمیدم دختر آروم و دراولین برخورد کم رو  بودم اما از نظر هوش و استعداد در حد بالا بودم.دوران کودکیم بیشتر اوقات با دخترای فامیل و همسایه گذشت.یه دوست خیلی صمیمی هم در دوران ابتدایی داشتم که بخاطر دخالتهای مادرم یا شاید بی تجربگی خودم از دستش دادم.دختر خوبی بود تمام راز و رمز زندگیش بهم میگفت و منم تا حدودی به اون میگفتم اما چون با خونواده ش مشکل داشت ممکن بود منم از صراط مستقیم خارج کنه.به هر حال صلاح این بود که رابطه ما همون جا تموم بشه.

از همون دوران کودکی علاقه خاصی به ازدواج کردن داشتم همیشه عروسا رو دوس داشتم و از دختران ترشیده متنفر بودم.دست خودمم نبود.دوران کودکی به فکر ازدواج بودم در محیط بیرون به دلیل ترس از خانواده دختر بسیار سنگینی بودم و به هیچ پسری نگاه نمیکردم و چون فامیل درستی نداشتیم نمیتونستم به پسرای فامیل هم فک کنم.و همیشه دعواهای فامیلی زیاد داشتیم.

من بچه اخر خانواده بودم و علاقه شدیدی به بچه داشتم و همیشه دوس داشتم یه خواهر یا برادر کوچکتر از خودم داشتم.5-6 سال اول زندگیم همیشه سر نماز دعا میکردم که خدا یه بچه به ما بده و یادمه که بزرگترین دغدغه اون روزام همین بود و در تنهایی خودم همیشه برای این موضوع گریه میکردم و خلاصه خداوند دعای من به اجابت رسوند و من به آرزوم رسیدم.خدا یا شکرت

/ 1 نظر / 2 بازدید
فاطمه

دوست داشتی خدا بهت خواهر یا برادر بده یا به خودت بچه بده؟ نفهمیدم