حال و روز و تنهایی بیتا

روز به روز حالم بدتر بود .از یه طرف خواستگاره باهام سرد بود و همش احساس میکردم حرفای پسر خاله ش باور کرده.تحمل این شرایط خیلی واسه م سخت بود.از هیچ طریقی هم نمیتونستم اثبات کنم همه حرفای پسر خاله ش دروغ بوده و رابطه ما مربوط به قبلا میشه و فقط در حد اس ام اس تبریک بوده و فقط من جوابش میدادم.از طرف دیگه هم دلیل این همه تهمتی که بهم زده بود واقعا نمیدونستم.خیلی هم تنها بودم هیچ کس از این قضیه اطلاع نداشت.منم رو آوردم به خدا و قران.هر شب نماز شب میخوندم و هزار تا دعا.هر چقد از خدا گریه و التماس میکردم نمیدونم چرا جوابم نمیداد.اصلا تحمل این تنهایی نداشتم و دوس داشتم ماجرا رو واسه یه نفر تعریف کنم که غریب باشه.

یه روز که محوطه دانشگاه بودم به ذهنم رسید که به خوابگاه پسرا تماس بگیرم و هر کس گوشی رو جواب داد ماجرا رو واسه ش تعریف کنم.همین کار کردم و یه پسر جواب داد و منم بهش گفتم ازتون کمک میخوام و ماجرا و سردی نامزدم براش تعریف کردم.اسم پسری که تلفن جواب داد پویا بود.پویا با دقت به تمام حرفام گوش  میکرد و بهم گفت که نامزدت دوست نداره و باید رابطه ت باهاش تموم کنی.

اما من دوس نداشتم اینجوری بشه و میخواستم باهاش ادامه بدم.پویا هرروز باهام صحبت میکرد و آرامشم میداد و میخواست یه جور بهم بفهمونه که تموم شدن رابطه خیلی بهتره.اون بهم گفت رابطه ت تموم کن من باهات میمونم.هر وقت احساس تنهایی کردی من هستم.وجود پویا بهم آرامش میداد.تنها کسی بود که از تمام ماجرام خبر داشت.تو این مدت من و پویا اصلا همدیگه رو ندیدیم و فقط رابطه تلفنی با هم داشتیم.پویا خیلی اصرار کرد که حضوری همو ببینیم اما من قبول نکردم.پویا خیلی پسر خوبی بود بهم گفت یه جا قرار میزاریم تو بیا یه طرفه منو ببین.منم همین کار کردم و اونو دیدم اما اصلا راضی نشدم پویا هم منو ببینه.میترسیدم ملاقات حضوری واسه م دردسر بشه.خلاصه پویا تنهایی هام پر میکرد و بهم میگفت کسی که اینقد نسبت بهت بی احساسه بهتره که ولش کنی .اون یه بارم ازت نخواسته که دستت بگیره یا حتی بحثش هم نکرده.معلومه که هیچ علاقه ای بهت نداره.خلاصه پویا متقاعدم کرد که بهش بگم فقط در صورتیکه رابطه مون با اطلاع خونواده ها و علنی بشه حاضر به ادامه دادن هستم در غیر این صورت نه.

منم یه روز زنگ زدم به نامزدم و تمام حرفای پویا بهش زدم .اونم با سردی گفت باشه با مامانم یه مشورت میکنم و خبرت میدم.بعد از چند روز گفت که مامانم با ازدواجم مخالفت کرده و گفته هنوز زوده.بعد به منم گفت تو هم فکرات بکن.من فعلا قصد ازدواج ندارم.

منم با اینکه دوسش نداشتم و یه حالت تنفر از سردیش داشتم باز حاضر نشدم رابطه م باهاش تموم کنم.پویا هم از اینکه به حرفش گوش نمیکردم ناراحت شد و قهر کرده بود.رابطه سردمون ادامه داشت تا وقتی که به حد تنفر شدید رسیدم و از نامزدم بدم میومد چون به هدف ازدواج جلو اومده بود و الان اینقد سرد بود و همش میگفت فعلا اصلا قصد ازدواج نداره.تصمیم قطعی م گرفتم و یه روز بهش اس دادم و خداحافظی کردم.اونم خیلی راحت جواب خداحافظی م داد.مثل کسی بود که راحت شده بود.

از اون موقع همش چشمم به گوشی بود و منتظر بودم بهم اس بده یا زنگ بزنه و بگه که دوس نداره رابطه مون تموم بشه اما هیچ خبری ازش نمیشد.از اونجا که کلا ادم تو داری هستم و این مسئله هم به هیچ کس نمیتونستم بگم .فقط به مادرم گفتم که رابطه مون تموم شده اونم بدتر اعصابم خورد میکرد که من از اول بهت گفتم باهاش رابطه نداشته باش.یه مدت پسره برا سرگرمی باهات بود و بعد هم ولت کرد.حالا هم میره به همه میگه.

از حرفای مادرم بیشتر اعصابم خورد میشد و از اون پسره متنفرتر.دوباره تنهای تنها شده بودم حتی روم نمیشد به پویا زنگ بزنم اما زدم.پویا دوباره آرامش بهم میداد و ازم میخواست که همدیگه رو ببینیم اما من قبول نمیکردم و پویا هم ازم سرد میشد.تصمیم گرفتم به یه مشاور مراجعه کنم یه روز رفتم پیش مشاور دانشگاه و ماجرا واسه ش تعریف کردم و گفتم پشیمونم که رابطه م باهاش تموم شده و من بدون اون نمیتونم.مشاور هم بهم گفت بهش زنگ بزن و بگو که نمیتونی فراموشش کنی.

چند روز با خودم فکر کردم دیدم نه اصلا نمیتونم بهش زنگ بزنم اخه اون اصلا واسه ش مهم نبود که رابطه مون تموم شده.روز و شبام با گریه میگذشت اصلا نه میدونستم درس چیه نه دانشگاه.انگار زندگیم شده بود همون کسی که ازش متنفر بودم.بدون اون نمیتونستم.وقتی میدیمش روحیه میگرفتم همش منتظر بودم یه چیزی بهم بگه اما خیالاتم بیهوده بود.بهترین روزای زندگیم با فکر اون خراب میشد فقط.

اون پسره اقوام  هم (شوهرم)هنوز ول نکرده بود.اما بازم جوابم بهش منفی بود

حدود یک سال و نیم با گریه و زاری گذشت در آخر تصمیم گرفتم به حرف مشاور گوش کنم و بهش زنگ بزنم و بگم بدون اون نمیتونم.موقع اذان مغرب بود رفتم مخابرات شماره ش رو گرفتم رو پاهام نمیتونستم بایستم خیلی استرس داشتم ولی خوشحال بودم که رابطه مون دوباره شکل میگیره.

گوشی رو برداشت گفتم سلام اونم گفت سلام .گفتم خوبی گفت شما.دنیا رو سرم خراب شد.کسی که همه ی دنیام بود و یه سال و نیم بخاطرش گریه میکردم و تمام فکر و ذهنم اون بود حالا بهم میگه شما.البته میدونستم که شناخت و میخواست که منو داغون کنه فقط.منم حرفام بهش زدم گفتم که من هنوز نتونستم فراموش ت کنم نمیدونم چیکار کنم دوست دارم.فک کن من دوستتم کمکم کن.اونم با بی رحمی گفت من همون موقع همه چیز رو فراموش کردم .قصد ازدواجم ندارم اصلا شاید هیچوقت نخوام ازدواج کنم.تو هم دیگه همه چیز رو فراموش کن.

از مخابرات تا خوابگاه اشک میریختم.از زنگ زدنم پشیمون بودم اخه یه جوری با این کارم حرفای پسر خاله ش هم تایید شده بود.خدا یا چرا اینجور شد.چرا من اینقد احمق بودم چرا...حالم خیلی بد بود به پویا زنگ زدم و ماجرا رو بهش گفتم اونم گفت که خیلی اشتباه کردی.بهم ادرس یه کافی شاپ داد گفت که بیا اونجا.پویا از دانشگاه ما فارغ التحصیل شده بود و واسه کارای فارغ التحصیلیش اون روز دانشگاه بود.من رفتم کافی شاپ دیدم پویا نشسته بود اونجا.کلی نصیحتم کرد و به حرفام گوش کرد.گفت حیف تو نیس به اون پسره فکر میکنی منتظر خیلی موقعیت های بهتری باش.لحظه های آخر دستام گرفت و نوازش میکرد و باهام حرف میزد.اولین بار بود یه پسر دستامو لمس میکرد اصلا حس خوبی نداشتم پشیمون بودم از اینکه باهاش قرار گذاشتم.ولی خب رابطه من و پویا همونجا تموم شد.چون که پویا دو ساعت بعد پرواز داشت و رفت به شهر خودشون.دوباره من تنها شدم

/ 0 نظر / 2 بازدید